Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

Η καλλιέργεια της καρδιάς με τη νήψη και την προσευχή

Βασικός παράγοντας για την καλλιέργεια της καρδιάς και την άσκηση της προσευχής είναι η προσοχή. Για να στρέψει ο άνθρωπος τον νου στην καρδιά του και ακολούθως στον Θεό, χρειάζεται να ενεργοποιήσει ιδιαίτερα την προσοχή του. Με την προσοχή συγκεντρώνεται ο όλος άνθρωπος στην προσπάθεια να σταθεί στην παρουσία του Θεού και να εκπληρώσει τις εντολές Του. 
Η προσπάθεια αυτή στην ασκητική παράδοση ονομάζεται νήψη ή τήρηση του νου. Η νήψη είναι απαραίτητη στην προσευχή για την εκπλήρωση της πρώτης και μεγάλης εντολής, της αγάπης προς τον Θεό. Ελέγχει κάθε κίνηση του νου και της καρδιάς, ώστε η στροφή του ανθρώπου προς τον Θεό να είναι καθολική και σύμφωνη με το Πνεύμα Του. Ο Θεός είναι ζηλωτής και επιθυμεί ολόκληρη την καρδιά του ανθρώπου. Γι’ αυτό και ο χριστιανός από την αρχή της ημέρας ρυθμίζει τη στάση του ενώπιον του Θεού. Τοποθετεί τον νου στην καρδιά του και διατηρεί τα νοήματα και τις αισθήσεις του στην παρουσία τού Κυρίου.
Οι «σκληροί λόγοι» των αγίων Γραφών προκαλούν στην καρδιά προφητικό «συσσεισμό». Όπως κατά την ήμερα της Πεντηκοστής έπνευσε πρώτα η βίαιη πνοή και ύστερα ξεχύθηκε το Άγιο Πνεύμα «επί πάσαν σάρκα», έτσι και τώρα ο πνευματικός συσσεισμός κάνει να αναφανεί η καινή καρδιά· όχι η λίθινη, αλλά η ευαίσθητη που είναι ικανή να προσλάβει το χάρισμα της Πεντηκοστής. Η καρδιά αυτή είναι τόσο πολύτιμη ενώπιον του Κυρίου, ώστε κάθε κραυγή ή επίκληση της συγκεντρώνει όλη την προσοχή Του και ελκύει τη χάρη Του.
Στην ίδια προοπτική εντάσσεται και η εκούσια άσκηση της αυτομεμψίας. Κρίνοντας αυστηρά τον εαυτό του ο άνθρωπος συντρίβεται και συνάγει όλο τον νου στην καρδιά. Τότε μπορεί να βοά «εν όλη καρδία» προς τον Θεό και να δέχεται από Αυτόν τη δικαίωση. Έτσι επιτελείται η νήψη και δυσχεραίνεται η διείσδυση του εχθρού με δόλιο τρόπο στην καρδιά του πιστού.
Η προσοχή του πιστού κατά την προσευχή, που ονομάζεται και ευκτική προσοχή, πρέπει να συνοδεύεται με αυτοπεριορισμό και υπομονή. Αυτά παρεμποδίζουν τη διάχυση του νου και τον διατηρούν απερίσπαστο στο έργο της προσευχής. Αλλά και η ίδια η προσευχή, όπως έχει διαμορφωθεί στην ορθόδοξη παράδοση ως μονολόγιστη επίκληση του Ονόματος του Κυρίου, συντελεί προς τον σκοπό αυτό: «Κύριε, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με».
Στο πρώτο μέρος της ευχής αυτής περικλείεται ομολογία πίστεως στη θεότητα του Χριστού αλλά και σε όλη την Αγία Τριάδα. Στο δεύτερο μέρος, «ελέησόν με», γίνεται η εξομολόγηση του προσευχομένου· αναγνωρίζεται η πτώση (παγκόσμια και προσωπική), η αμαρτωλότητα και η ανάγκη για τη λύτρωση. Και τα δύο μέρη της ευχής, η ομολογία πίστεως και η μετάνοια του προσευχομένου, δίνουν πληρότητα και περιεχόμενο στην προσευχή.
Η μονολόγιστη αυτή προσευχή γίνεται κατ’ αρχάς προφορικά. Ακολούθως τελείται με τον νου και τελικά, με τη συνεργεία της χάριτος, ο νους κατεβαίνει στη βαθειά καρδιά του ανθρώπου. Για τον λόγο αυτό, η προσευχή αυτή ονομάζεται νοερά ή καρδιακή.
Με τη διαρκή επίκληση του Ονόματος του Χριστού και την προσήλωση του νου στις λέξεις της προσευχής καλλιεργείται μια μόνιμη ευχητική διάθεση. Έτσι η προσευχή γίνεται ο φυσικός τρόπος υπάρξεως του ανθρώπου, το ένδυμα της ψυχής του και η αυτενέργητη αντίδραση της καρδιάς του σε κάθε φαινόμενο του πνευματικού κόσμου. Η πνευματική αυτή κατάσταση έχει μεγάλη σπουδαιότητα κατά την ώρα του θανάτου. Η ασκητική εργασία της νοεράς προσευχής αποβαίνει εξάσκηση και προετοιμασία για το τέλος της επίγειας ζωής, ώστε η γέννηση του πιστού στην ουράνια ζωή να συντελεσθεί όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα και ακίνδυνα.
Η κάθοδος του νου στην καρδιά του ανθρώπου δεν πραγματοποιείται με τεχνητά μέσα, Όπως είναι η στάση του σώματος ή η ελεγχόμενη αναπνοή. Βέβαια και τα μέσα αυτά δεν είναι τελείως άχρηστα, αλλά μπορούν να χρησιμοποιούνται βοηθητικά κατά τα πρώτα στάδια της πνευματικής ζωής, πάντοτε με την επίβλεψη του πνευματικού οδηγού και την ταπεινή στάση του αρχάριου μαθητή. Ο κυριότερος παράγοντας για την κατάβαση τού νου και την ένωσή του με την καρδιά είναι η χάρη του Θεού.
Πολλές φορές επικρατεί σύγχυση και πλάνη μεταξύ των αμαθών ανθρώπων των ήμερων μας, που έχει ως αποτέλεσμα την ανάμειξη της ευχής του Ιησού με τη γιόγκα του Βουδισμού, τον «υπερβατικό διαλογισμό» και τα όμοια απότοκα της Ανατολής. Η ομοιότητα όμως που υπάρχει ανάμεσά τους είναι εξωτερική και σε πολύ κατώτερο επίπεδο. Η ριζική διαφορά του Χριστιανισμού από τις άλλες δοξασίες έγκειται στο ότι η προσευχή του Ιησού είναι θεμελιωμένη στην Αποκάλυψη του Ζώντος και Προσωπικού Θεού της Αγίας Τριάδος. Στους άλλους δρόμους δεν είναι δυνατή η καλλιέργεια προσωπικής σχέσεως μεταξύ του Θεού και του προσευχομένου.
Στον ασκητισμό της μη χριστιανικής ανατολής προβάλλεται η άσκηση της νοεράς απεκδύσεως από κάθε σχετικό και παρερχόμενο, για να ταυτισθεί ο άνθρωπος με κάποιο απρόσωπο Απόλυτο, με το οποίο πιστεύεται ότι είναι του ιδίου γένους, αλλά υπέστη υποβάθμιση και φθορά με τον ερχομό του στην πολύμορφη και μεταβαλλόμενη ζωή του παρόντος αιώνος. Η άσκηση αυτή είναι εγωκεντρική και βασίζεται στη θέληση του ανθρώπου. Έχει χαρακτήρα περισσότερο διανοητικό και δεν συνδέεται καθόλου με την καρδιά. Στην ασκητική αυτή παράδοση ο άνθρωπος αγωνίζεται να επιστρέψει στο ανώνυμο υπερπροσωπικό Απόλυτο και να ανακραθεί με αυτό. Επιθυμεί να σβήσει την ψυχή (atman) στον ανώνυμο ωκεανό του Υπερπροσωπικού Απολύτου.
Για να φθάσει στο τέλος αυτό, ο ασκητής των ανατολικών θρησκειών αγωνίζεται να απεκδυθεί κάθε πάθος και μορφή αστάθειας της παροδικής υπάρξεως και να βυ¬θισθεί σε κάποια αφηρημένη νοητή σφαίρα της καθαράς Υπάρξεως. Η άσκηση αυτή είναι αρνητική και απρόσωπη. Δεν έχει θεωρία Θεού αλλά αυτοθεωρία ανθρώπου. Η καρδιά δεν μετέχει. Πουθενά στις Ουπανισάδες δεν αναφέρεται η υπερηφάνεια ως εμπόδιο για την άσκηση ή η ταπείνωση ως αρετή. Η πρόοδος στη μορφή αυτή του ασκητισμού εξαρτάται από τη θέληση του ιδίου του ανθρώπου που την προκαθορίζει. Απουσιάζει επίσης η θετική διάσταση της ασκήσεως ως πρόσληψη υπερφυσικής ζωής, που έχει πηγή μόνο τον Θεό της αποκαλύψεως. Η τεχνική απέκδυση που εφαρμόζεται στον Βουδισμό, και στην πιο εξευγενισμένη εκδήλωσή του, δεν αποτελεί παρά μόνο το ασήμαντο ήμισυ της υποθέσεως. Υπάρχει ο κίνδυνος, όταν ο νους βρίσκεται γυμνός στον «γνόφο της απεκδύσεως», να στραφεί προς τον εαυτό του, να θαυμάσει το φωτεινό αλλά κτιστό του κάλλος και να «λατρεύσει τη κτίσει παρά τον κτίσαντα». Και τότε, κατά τον λύγο του Κυρίου, «γίνεται τα έσχατα του ανθρώπου… χείρονα των πρώτων».
Η θεωρία λοιπόν αυτή της Ανατολής δεν είναι θεωρία Θεού αλλά αυτοθεωρία ανθρώπου. Δεν ξεπερνά τα όρια του κτιστού ούτε εγγίζει το πρωταρχικό Είναι του Ζώντος Θεού της αποκαλύψεως. Μπορεί ενδεχομένως η άσκηση αυτή να επιφέρει κάποια ανάπαυση και να οξύνει τις ψυχικές και διανοητικές λειτουργίες του ανθρώπου, αλλά «το γεγεννημένον εκ της σαρκός σαρξ έστι» και «Θεώ αρέσαι ου δύναται».
Η πλέον αυθεντική απέκδυση του νου από κάθε εμπαθή προσκόλληση στα ορατά και παρερχόμενα στοιχεία αυτού του κόσμου κατορθώνεται με φυσιολογικό τρόπο στη ζέση της μετανοίας. Ο καρδιακός πόνος που γεννάται από τη χάρη της μετανοίας, όχι μόνο αποδε¬σμεύει τον νου από τα φθαρτά, αλλά και τον συνάπτει στα αόρατα και αιώνια. Δηλαδή, η απέκδυση είναι, όπως μόλις είπαμε, μόνο το ήμισυ της υποθέσεως και αφορά τον ανθρώπινο παράγοντα στο κτιστό επίπεδο της υπάρξεως. Στον Χριστιανισμό, όμως, υπάρχει και η επένδυση της ψυχής με τη συνακόλουθη χάρη του Θεού και είναι πλήρωμα ζωής αθανάτου.
Πολλοί θαυμάζουν τον Βούδα και τον παραβάλλουν με τον Χριστό. Λέγεται ότι ό Βούδας σπλαχνίσθηκε τήν ανθρώπινη δυστυχία και με ωραία λόγια δίδαξε τη δυνατότητα και τον τρόπο να αποσπάται ο άνθρωπος από τα παθήματα και να μην τα αισθάνεται. Ωστόσο, ο Μονογενής Υιός του Θεού, ο Χριστός, με τα Πάθη, τον Σταυρό, τον θάνατο και την Ανάστασή Του προσέλαβε τον πόνο εκούσια και αναμάρτητα και τον μετέβαλε σε μέσο εκφράσεως της τέλειας αγάπης Του. Με αυτήν θεράπευσε το πλάσμα Του από το μέγα τραύμα της προπατορικής αμαρτίας και το απεργάσθηκε «καινήν κτίσιν». Γι’ αυτό ο πόνος είναι τόσο πολύτιμος στην άσκηση της ευχής, και η παρουσία του είναι ένδειξη ότι ο ασκητής δεν είναι μακριά από την αληθινή και άγια οδό της αγάπης προς τον Θεό. Την αγάπη αυτή εκφράζει ο άνθρωπος με την προσευχή του.
Κατά συνέπεια, η προσευχή είναι θέμα αγάπης. Αν προσευχόμαστε, σημαίνει ότι αγαπάμε τον Θεό. Αν αγαπάμε τον Θεό, προσευχόμαστε. Το μέτρο της προσευχής φανερώνει το μέτρο της αγάπης που έχουμε για τον Θεό. Έτσι, ο άγιος Σιλουανός ταυτίζει τη μνήμη του Θεού με την προσευχή, ενώ οι άγιοι Πατέρες λένε ότι η λήθη του Θεού συνιστά το μεγαλύτερο πάθος. Όταν μας πολεμεί ένα πάθος, μπορούμε και εμείς να του αντιταχθούμε με το Όνομα του Θεού. Όσο πιο πολύ ταπεινώνουμε τον εαυτό μας και καλούμε τον Θεό σε βοήθεια μας, τόσο πιο δυνατοί γινόμαστε και νικούμε το πάθος. Όταν όμως λησμονούμε τον Θεό, ο εχθρός μας φονεύει ολοσχερώς. Γι’ αυτό και οι Πατέρες επισημαίνουν ότι η λήθη του Θεού είναι το μεγαλύτερο πάθος.

Αρχιμ. Ζαχαρία Ζάχαρου, «Ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος», εκδ. Ι. Σταυροπηγιακή Μονή Τιμίου Προδρόμου, Έσσεξ, Αγγλίας. 2012, σ. 110-116

Το καλό από την απογοήτευση
          Η πορεία της ζωής φαίνεται ότι έχει πολλά σκαμπανεβάσματα και πολλές εκπλήξεις. Οι υπολογισμοί και οι προγραμματισμοί αποδεικνύονται άσκοποι, καθώς τα γεγονότα έρχονται διαφορετικά.
          Νομίζω όμως πως τίποτε από τα παραπάνω δεν είναι τόσο οδυνηρό όσο η απογοήτευση από τους ανθρώπους. Από αυτούς που περίμενες ν’ αγαπηθείς όπως αγάπησες, να πάρεις όπως έδωσες, να σταθούν κοντά σου όπως στάθηκες.
          Κι είναι ο πόνος της απογοήτευσης δυνατός και γι’ αυτό πολύ θεραπευτικός! Αν αφεθείς στην απογοήτευση, διαλύθηκες «εις τα εξ ων συνετέθεις». Ο μέσα σου κόσμος συγχίζεται, ανατρέπεται, εξοντώνεται. Αν μπορέσεις να υπομείνεις, θα δεις το φάρμακο του πόνου να θεραπεύει τις ακαταστασίες, τις εξαρτήσεις, τα λάθη σου. Κυρίως «να κτυπά κέντρο» τη φιλαυτία που καλύπτεται από την αγάπη, το δόσιμο, τη συμπόρευση.
          Γιατί, αν αγαπάς, δίνεσαι, συμπορεύεσαι. Αναμένοντας ο άλλος να κάνει και σε σένα τα ίδια, είναι σίγουρο πως δεν αγαπάς, δεν δίνεσαι, δεν συμπορεύεσαι «καθώς Εκείνος».
          Αυτή η προτροπή του Κυρίου Ιησού, να αγαπούμε «καθώς μας αγάπησε», ανατρέπει τα συμβατικά, τα συμφεροντολογικά και οδηγεί στη θυσία, στο «απαρνησάσθω εαυτόν». Τότε κατανοείς τη μικρή δική σου αγάπη και τη μεγάλη τη δική Του. Γνωρίζεις, μέσα από τον πόνο της απογοήτευσης, πως η αγάπη σου έχει όρια και πως η δική Του δεν έχει όρια.
          Έτσι, το φάρμακο της απογοήτευσης είναι αναγκαίο, για να βρεις το δρόμο του θανάτου που ζωογονεί. Αν αγαπάς, δίνεσαι, συμπορεύεσαι χωρίς να περιμένεις τίποτα κι έχεις το παν.
          Αν στη ζωή μας τίποτα δεν είναι τυχαίο, τότε τα ευχάριστα αλλά κυρίως τα δυσάρεστα, έχουν το λόγο τους. Το ποιος είναι θα το μάθουμε ίσως σύντομα, ίσως μετά. Σίγουρα όμως θα τον γνωρίσουμε «εν τη εσχάτη ημέρα της του Κυρίου παρουσίας», όπου θα αποκαλυφθούν όλα. Κυρίως θα γνωρίσουμε την κρυμμένη αγάπη του Θεού μας που με τα πολλά δώρα Του και τις φανερές ή αφανείς ευεργεσίες Του μάς οδηγούσε στην πνευματική ανάπτυξη.
          Ωστόσο, γνωρίζοντας ότι η πνευματική μας ανάπτυξη δεν επιτυγχάνεται χωρίς άσκηση, πόνο και προσπάθεια, θα καταλάβουμε από τον νυν αιώνα τη σημασία της απογοήτευσης που γευτήκαμε. Όπως και τη σημασία της σιωπής και ανοχής του Θεού που παραχώρησε να πονέσουμε, για να πάμε πιο πέρα, πλησιάζοντάς Τον πιο ουσιαστικά, ζώντας όπως Εκείνος και πλησιάζοντας πιο αληθινά τους ανθρώπους αγαπώντας τους όπως είναι, καθώς θα τους αγαπούμε «καθώς Εκείνος μας αγάπησε».
π. Ανδρέα Αγαθοκλέους

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Βίντεο την στιγμή του σεισμού στην Λευκάδα 2015

Εικόνες από τη θάλασσα τη στιγμή που σείεται η Λευκάδα.

7η ΕΚΠΟΜΠΗ "ΕΝ ΦΥΛΑΚΗ..." 21/11/2015


Σ' αυτή την εκπομπή θα παρακολουθήσετε την εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου:
"Η ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ"
και του μουσικού ψηφιακού δίσκου: "ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΨΥΧΗΣ"

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ (π. Θεοδώρου Μπατάκα)


Η ομιλία εκφωνήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο τφων ενοριών της Σκιάθου

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ "Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ" ΚΑΙ ΤΗ "ΔΙΑΚΟΝΙΙΑ"

Σύλ. Συμπαραστάσεως Κρατουμένων Βόλου «Ο Εσταυρωμένος».

«Ο Εσταυρωμένος», είναι μια Εκκλησιαστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση, με έδρα το Βόλο και ακτίνα δράσης τα όρια του Νομού Μαγνησίας. Ξεκίνησε δειλά – δειλά το 1995 και, στη συνέχεια, αναγνωρίστηκε επισήμως από την Πολιτεία και την Εκκλησία (1996). Δραστηριοποιείται με επιτυχία επί μια εικοσαετία χωρίς να έχει λάβει καμία κρατική χρηματοδότηση. 

     Τον στηρίζει ηθικά και οικονομικά ΜΟΝΟ ο πιστός λαός μας. Η Ιερά Μητρόπολις Δημητριάδος φιλοξενεί τα Γραφεία  του, που λειτουργούν σε δικό της κτήριο, στο Βόλο και ενισχύει πνευματικά και ηθικά όλες τις δράσεις μας.

Ο «Ε», ενισχύει ποικιλοτρόπως (ηθικά, πνευματικά, ψυχολογικά, υλικά και οικονομικά), και μάλιστα σε μηνιαία βάση, τις εξής ευπαθείς κοινωνικές ομάδες: Κρατουμένους (σε όλους τους χώρους κράτησης), αποφυλακισμένους, μετανάστες, πρόσφυγες, τσιγγάνους, άστεγους, κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά, μονογονεϊκές οικογένειες και τα μέλη των απόρων οικογενειών των φυλακισμένων.

Ο «Ε», λειτουργεί με την βοήθεια των 150 εθελοντών του:

Κέντρο Υποδοχής Κρατουμένων και Αποφυλακισθέντων (Βόλος)

Πέντε μικρούς χώρους φιλοξενίας αστέγων οικογενειών και προσώπων (Βόλος). Μέχρι σήμερα (από το 2009) έχει προσφέρει πάνω από 8.000 ημέρες φιλοξενίας σε ντόπιους και ξένους αστέγους.

Α΄ Παράρτημα του στην πόλη του Αλμυρού.

Β΄ Παράρτημά με την επωνυμία: «Σταθμός Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών της Ι. Μ. Δημητριάδος «ΔΙΑΚΟΝΙΑ», στο Βόλο, για την οποία θα σας ενημερώσω στη συνέχεια.

Ραδιοφωνική Εκπομπή στο Ρ/Σ/ της Τοπικής μας Εκκλησίας «ΟΡΘΟΔ. ΜΑΡΤΥΡΙΑ».

Τα έσοδά του «Ε» προέρχονται από δωρεές και συνδρομές των μελών και των φίλων του, από πώληση κοσμημάτων που δημιουργούν νεαρά μέλη μας, από την πώληση των εκδόσεών του, αφού έχει να παρουσιάσει μια αξιόλογη εκδοτική δημιουργία (βιβλία, DVD – Ντοκιμαντέρ, CD, κάρτες κ.α.) και από τις εκδηλώσεις που πραγματοποιεί εντός και εκτός του Νομού μας.

Ο «Ε», είναι ένα εκκλησιαστικό φιλανθρωπικό σωματείο, συνεργαζόμενο με την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος, την οποία εκπροσωπεί σ’ αυτούς τους χώρους, αλλά και με πολλές άλλες κρατικές και ιδιωτικές κοινωνικές υπηρεσίες της περιοχής μας (Φυλακών, κρατητηρίων, Νοσοκομείου, Συλλόγων, Ιδρυμάτων, της Εκπαίδευσης κ.α.)

Η παρουσία του «Ε» στους χώρους κράτησης έχει βελτιώσει σημαντικά την καθημερινή διαβίωση των κρατουμένων και ενισχύει οικονομικά και υλικά όλα τα κοινωνικά προγράμματα των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών. Η ακτίνα δράσης του «Ε», έχει επεκταθεί και αγκαλιάζει τους περισσότερους χώρους κράτησης της πατρίδος μας. Και αυτό διότι η στήριξη των συμπολιτών μας επιτρέπει να μεριμνούμε και για άλλους αδελφούς.


 Σταθμός Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών της Ι. Μ. Δημητριάδος «ΔΙΑΚΟΝΙΑ»

·  Η «ΔΙΑΚΟΝΙΑ», είναι ένας τομέας κοινωνικής δράσης της Ι. Μητροπόλεως Δημητριάδος και λειτουργεί ως παράρτημα του «ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ», με την ανιδιοτελή  εργασία των 45 – 50 εθελοντών του. Εδρεύει στο Βόλο και φιλοξενείται σε ιδιόκτητο χώρο της Εκκλησίας μας.

Δέχεται τις προσφορές των συμπολιτών μας και στη συνέχεια, τις διαχειρίζεται υπέρ των απόρων συνανθρώπων μας. Προσφέρει: ελαφρώς μεταχειρισμένα ενδύματα, υποδήματα, κλινοσκεπάσματα, παιχνίδια, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, αναπηρικά καροτσάκια και πολλά άλλα είδη.

Λειτουργεί σε καθημερινή βάση από τις 8:30 π.μ. – 13:00 μ.μ. και εξυπηρετεί όλες τις ομάδες που σας σημειώσαμε πιο πάνω.

 Εκτός από τις άπορες οικογένειες και τα πρόσωπα που μας επισκέπτονται κάθε τρεις μήνες, για να λάβουν τα αναγκαία, η «Δ», λειτουργεί και ως πηγή αγαθών και για πολλές κοινωνικές υπηρεσίες και άλλους οργανισμούς της περιοχής μας και όχι μόνον: Φυλακές (12 χώροι κράτησης), Αστυνομία, Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Βόλου, Άσπρες Πεταλούδες, Ορφανοτροφείο, Γηροκομείο, Νοσοκομείο, Ξενώνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων οργανισμών, Δημοτικά Σχολεία, Σύλλογοι, Φιλόπτωχα και Κέντρα Σίτισης Ναών κ.α. είναι τακτικοί επισκέπτες μας.Δυστυχώς, η «Δ», στον χώρο που φιλοξενείτε σήμερα δεν επαρκεί πλέον, διότι οι ανάγκες έχουν αυξηθεί και η διακονία συνεχώς επεκτείνεται.  Παραχωρήθηκε στον  "Ε"- από την Ι. Μητρόπολη Δημητριάδος - ένα διώροφο παλαιό κτήριο για να  στεγάσουμε κάποιες υπηρεσίες μας για να λειτουργούν καλύτερα. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση του κτηρίου αυτού με την πολύτιμη βοήθεια της Μητροπόλεως Δημητριάδος, το άμεσο ενδιαφέρον του Σεβασμιωτάτου κ. Ιγνατίου και την ανιδιοτελή προσφορά των συνεργατών μας. 

   Η «Δ», όπως θα καταλάβατε, είναι μια ανερχόμενη και επεκτεινόμενη εκκλησιαστική κοινωνική υπηρεσία που καλείται, ιδιαιτέρως την περίοδο αυτή, να παραμείνει ζωντανή και ακμαία για να στηρίξει τον χειμαζόμενο λαό μας.

ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ…!

gaidouraki
Την ιστορία αυτή την αφηγήθηκε η μητέρα μιας Μοναχής και αφορούσε την δική της οικογένεια.
«Κατά την διάρκεια της γερμανικής κατοχής υποφέραμε πολύ.
Έφθασε ημέρα που στο σπίτι μας δεν υπήρχε τίποτε άλλο εκτός από νερό!
Τότε ο πατέρας μου μας πήρε από το χέρι και ανεβήκαμε ψηλά στο βουνό, που δέσποζε πάνω από το χωριό που μέναμε, και μαζέψαμε λούπινα.

Τα χιλιοέβρασε η καημένη η μητέρα μου, αλλά δεν λέγανε να ξεπικρίσουν.
Με αυτά ξεγελούσαμε την πείνα μας, αλλά τα μάτια μας έκαιγαν από την πίκρα.
Και να φανταστεί κανείς ότι είχαμε και σοβαρά άρρωστη την μεγαλύτερη αδελφούλα μου.
Αλλά και τα δύο αδέλφια μου αγόρια που εργάζονταν κι ήταν πάνω στην ανάπτυξή τους τί να φάνε;
Κάποτε η μητέρα εξοικονόμησε ένα κομματάκι σοκολάτα!
Κανένας Άγγλος στρατιώτης της την έδωσε; από καμμιά φιλανθρωπική οργάνωση την πήρε;
Δεν γνωρίζω.
Η καλή μας μητέρα ούτε που την άγγιξε.
Την έφερε και κρυφά την έδωσε στην άρρωστη αδελφούλα μου, με την ελπίδα πως θα δυνάμωνε. Μάταια όμως.
Σε λίγο καιρό πέθανε, την πήρε ο Θεός κοντά Του.
Ούτε όμως και η άρρωστη την έφαγε.
Επειδή άκουσε πως την άλλη μέρα η μητέρα κι εγώ θα κατεβαίναμε στην πόλη με το γαϊδουράκι για κάποια αναγκαία εργασία και θα περπατούσαμε τουλάχιστον οκτώ με δέκα ώρες, με φώναξε κρυφά κοντά της και δίνοντάς μου το κομματάκι της σοκολάτας, μου είπε:
– Πάρε το, να το φας εσύ, αδελφούλα μου, γιατί έχεις να περπατήσεις πολύ αύριο και πρέπει να δυναμώσεις.
Την πήρα και την φύλαξα για την αυριανή οδοιπορία. ¨
Όμως η καλή μου μητέρα έβαλε εμένα στο γαϊδουράκι κι εκείνη περπατούσε δίπλα με τα πόδια.
Την παρακαλούσα ν΄ ανέβει κι εκείνη, αλλά δεν θέλησε.
Με λυπόταν γιατί ήμουν μικρό.
Τότε έβγαλα από την τσεπούλα μου την σοκολάτα και της την έδωσα λέγοντας:
– Πάρε, μαμά, φάε εσύ σοκολάτα να δυναμώσεις που περπατάς τόσες ώρες, αφού εμένα με πάει το γαϊδουράκι!
Πριν προλάβει να αρνηθεί, την έβαλα στα χέρια της.
Τότε κοντοστάθηκε και την κοίταξε δακρυσμένη.
Είχε ξαναγυρίσει στα χέρια της!»
Μια ελληνική οικογένεια βασανισμένη από την φτώχεια και την αρρώστια είχε τέτοιο ήθος, τέτοια αγάπη, τέτοια αυταπάρνηση!
Ας την θαυμάσουμε αλλά και ας την μιμηθούμε!
ΠΗΓΗ: neanatropi.wordpress.com/

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

"... να μετρηθεί μόνο στο τέλος.."

Θλιβερή εποχή η δική μας! Είναι πιο εύκολο να διασπάσεις το άτομο παρά κάποια προκατάληψη.

Το λαϊκό παραμύθι «Οι τέσσερις εποχές» αφηγείται την ιστορία ενός ανθρώπου που είχε τέσσερις γιους και ήθελε να τους μάθει να μην κρίνουν τα πράγματα επιπόλαια. Με αυτόν τον σκοπό, και έναν έναν, τους έστειλε να επισκεφτούν μια αχλαδιά που βρισκόταν σε μεγάλη απόσταση.

Ο πρώτος γιός έφυγε τον χειμώνα, ο δεύτερος την άνοιξη, ο τρίτος το καλοκαίρι και ο μικρότερος γιος το φθινόπωρο.
Όταν επέστρεψε ο τελευταίος από τους γιούς του, ο άντρας τους κάλεσε όλους μαζί και τους ζήτησε να περιγράψουν τι είχαν δει.
Ο πρώτος γιος ανέφερε ότι το δέντρο ήταν φρικτό, γερμένο και στραβό.
Ο δεύτερος είπε πως όχι, ήταν πηγμένο στα πράσινα μπουμπούκια και γεμάτο υποσχέσεις.
Ο τρίτος γιος δε συμφώνησε και δήλωσε ότι ήταν φορτωμένο λουλούδια, ότι είχε ένα πολύ γλυκό άρωμα και ότι φαινόταν πολύ όμορφο, πράγματι, ήταν κατά τη γνώμη του ότι πιο χαριτωμένο είχε δει ποτέ.
Ο τελευταίος από τους γιούς διαφοροποιήθηκε από τους προηγούμενους και διαβεβαίωσε ότι η αχλαδιά ήταν ώριμη και μαραινόταν από τόσον καρπό, γεμάτη ζωή και ικανοποίηση.
Τότε ο άντρας εξήγησε στους γιους του ότι όλοι είχαν δίκιο, γιατί είχαν δει μόνο μια φάση της ζωής του δέντρου ο καθένας.
Είπε και στους τέσσερις ότι δεν πρέπει να κρίνουν ένα δέντρο ή έναν άνθρωπο μόνο βλέποντας τον σε κάποια περίοδο της ζωής του, και ότι η ουσία αυτού που ήταν, δηλαδή η ευχαρίστηση, η αγαλλίαση και η αγάπη που έρχεται με τη ζωή, μπορεί να μετρηθεί μόνο στο τέλος, όταν όλες οι εποχές έχουν ήδη περάσει.
eglimatologia.gr

ΟΤΑΝ ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ...

Όταν πρόκειται να βγεις έξω από το σπίτι σου πες πρώτα αυτά τα λόγια:
«Σε αποτάσσομαι Σατανά, εσένα και την λογική σου και την λατρεία σου και συντάσσομαι με εσένα Χριστέ».
Ποτέ να μην εξέλθεις χωρίς να ειπείς αυτά τα λόγια. Αυτό για σένα είναι βακτηρία, αυτό είναι όπλο, αυτό είναι πύργος άμαχος. Με αυτά τα λόγια τον Τίμιο Σταυρό διατύπωσε στο μέτωπο σου.
Έτσι όχι μόνον ο άνθρωπος δεν θα ημπορέσει να σε βλάψει, αλλά ούτε ο διάβολος, βλέποντας σε οπλισμένο με αυτό το όπλο.
http://olastifora.gr/archives/16383

ΒΟΛΟΣ: Ανέβηκαν στη στέγη του Μητροπολιτικού Ναού για να στήσουν ένα πανό!!!

Το βράδυ της 17ης Νοεμβρίου 2015, 
κάποιοι νεαροί τόλμησαν και σκαρφάλωσαν στη στέγη 
του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού  Αγίου Νικολάου  Βόλου  
και  τοποθέτησαν  ένα  μεγάλο  πανό με κάποιο σύνθημά τους. 

Εκτός από τον κίνδυνο  που διέτρεξαν,
 σκαρφαλώνοντας επάνω στο οικοδόμημα του Ναού, 
δημιούργησαν και  προβλήματα στα παλαιά κεραμίδια της σκεπής. 

Αυτοί οι νεοέλληνες, δεν υπολόγισαν ούτε την ιερότητα του Ναού,  
ούτε την καταστροφή που δημιούργησαν στη σκεπή, 
αλλά και  σ' όλο  το  εσωτερικό του Ναού 
- που θα δεχτεί την υγρασία από τις ρωγμές που δημιουργήθηκαν - 
αλλά ούτε και τον κόπο τόσων  ανθρώπων που  κλήθηκαν να το καθηλώσουν. 

Δυστυχώς, 
όταν  κάποια  από  τα  παιδιά  μας σταματήσουν  να σέβονται  
τα  ιερά  και τα όσια της πατρίδος μας, 
ΤΟΤΕ είναι έτοιμα  να  προβούν και σε χειρότερες ενέργειες 
αφού δεν  έχουν πια  φρένο, που είναι ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ και ο ΦΟΒΟΣ του ΘΕΟΎ. 

Η πνευματική σήψη 
έχει προχωρήσει πολύ  στο  σώμα της κοινωνίας μας  
και  η  ασθένεια  για  να απομακρυνθεί θέλει ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ.  
Η πολύπλευρη κρίση που δοκιμάζει η Ελλάδα,  αλλά  και  ολόκληρος  ο  κόσμος, 
είναι  το  χειρουργείο  του Θεού που έχει ως σκοπό την σωτηρία μας. 

ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΡΡΩΣΤΟΙ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ.
ΑΣ ΜΑΣ ΛΥΠΗΘΕΙ Ο ΘΕΟΣ.

ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΜΕΙΝΕ ΑΚΟΜΗ ΛΙΓΗ ΠΙΣΤΗ, ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΟΒΟΣ ΘΕΟΥ
ΑΣ ΕΝΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΜΑΣ
 ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΔΕΙΝΑ.
π. Υάκινθος